Nyheder, opdateringer m.m. fra Skjernådalens Lystfiskerforening

__

Vi er i foreningen pt. ved at få lavet nye kort over vores fiskevand. Da flere har ytret ønske om at se hvilke ændringer der er sket siden sæsonen 2018, har vi lavet dette foreløbige kortudsnit, som viser hvor vi må og ikke må fiske ved Skjern Å ved Albæk og ved Omme Å i 2019 efter ændringerne. Bemærk at Skjernådalens Lystfiskerforening har ENERET til fiskeriet på Naturstyrelsens arealer ved Skjern Å nedstrøms Omme Å til Pumpestation Nord, ved Omme Å og ved Gundesbøl Å. Medlemmer har selvfølgelig også stadig medfiskeret på fiskevandet i Vorgod Å (se hjemmesiden). ... Se mere ...Se mindre ...

13/02/19

Vi er i foreningen pt. ved at få lavet nye kort over vores fiskevand. Da flere har ytret ønske om at se hvilke ændringer der er sket siden sæsonen 2018, har vi lavet dette foreløbige kortudsnit, som viser hvor vi må og ikke må fiske ved Skjern Å ved Albæk og ved Omme Å i 2019 efter ændringerne. 
Bemærk at Skjernådalens Lystfiskerforening har ENERET til fiskeriet på Naturstyrelsens arealer ved Skjern Å nedstrøms Omme Å til Pumpestation Nord, ved Omme Å og ved Gundesbøl Å. Medlemmer har selvfølgelig også stadig medfiskeret på fiskevandet i Vorgod Å (se hjemmesiden).

Skjernådalens Lystfiskerforening og Borris fiskeriforening har til denne sæson lavet to fælleskort; et ugekort til 1300 kr og et årskort til 2850 kr. Ét kort til 80 km + af Danmarks bedste laksevand. ... Se mere ...Se mindre ...

05/02/19

Skjernådalens Lystfiskerforening og Borris fiskeriforening har til denne sæson lavet to fælleskort; et ugekort til 1300 kr og et årskort til 2850 kr. Ét kort til 80 km +  af Danmarks bedste laksevand.

Så er der forårsstemning ved åen 😀 ... Se mere ...Se mindre ...

03/02/19

Så er der forårsstemning ved åen 😀

Vigtig infoÆndring af af Skjernådalens fiskevand i 2019.Grundet stigning i fiskeleje og ændrede vilkår for fiskeriet, har bestyrelsen af økonomiske hensyn set sig nødsaget til at opsige vores medfiskeret hos 1926 på kortere strækninger af Skjern Å ved Albæk. Det drejer sig om i alt ca. 700 m beliggende opstrøms Albæk Bro , og ca. 1200 m beliggende nedstrøms Albæk Bro. Vi vil fortsat kunne fiske på de samme åstrækninger i Skjern Å, men på ovenfor nævnte strækninger vil vi altså kun kunne fiske fra én af bredderne. Ved Omme Å har vi opsagt ca. 2 km bred nedstrøms Sønderskov broDer produceres snarligst opdateret kort over fiskevandet, som vil blive lagt op på hjemmesiden.Med venlig hilsen bestyrelsen. ... Se mere ...Se mindre ...

30/01/19

Der laves laks i disse dage. Så der hviles ikke på laurbærrene.Lige nu gyder laksene i Skjern Å og på DCV er der juletravlt. Her hjælpes de kommende generationer af laks på vej. ... Se mere ...Se mindre ...

13/12/18

Der laves laks i disse dage. Så der hviles ikke på laurbærrene.

Regulering af skarv 2018 – 2019Skjern Å Sammenslutningen har overtaget forvaltningen af skarvreguleringen ved Skjern Å systemet, efter at Ringkøbing- Skjern kommune har siddet med opgaven de seneste tre år. Kommunerne ved Skjern Å systemet støtter fortsat opgaven, såvel økonomisk som i form af hjælp ved udsendelse af tilladelser til lodsejerne.Alle jægere som har lyst til hjælpe til med reguleringen, kan få en tilladelse ved at henvende sig til SÅS på mail skarv@skjernaasam.dk . Tilladelse til regulering kræver dog, at man har jagtret det sted man ønsker at regulerer.Reguleringen på Naturstyrelsens arealer, foretages indtil videre alene af de jægere, som i forvejen har jagtret.Jægere på Ringkøbing Fjord, kan ligeledes få en reguleringstilladelse ved henvendelse til Skjern Å Sammenslutningen.Retningslinjer for reguleringen er beskrevet i tilladelserne og medfølgende brev fra Skjern Å Sammenslutningen. Alle spørgsmål kan rettes til skarv@skjernaasam.dk ... Se mere ...Se mindre ...

08/12/18

Live Release contributes to increasing spawning success and the health of future runs of wild Atlantic salmon. This video offers anglers the opportunity to w... ... Se mere ...Se mindre ...

03/12/18

Video image

Træfældning på foreningens vand foretages kun af træfældningsgruppen. NS skovfodgen Mads Mikkelsen har instrueret gruppen om hvilke træsorter der skal blive stående. Derfor skal afknækning af trætoppe ophører, har du/i ønsker om træer der ønskes fældet, kontakt Hans Jørgen Damgård på 22809159. ... Se mere ...Se mindre ...

30/11/18

Træfældning på foreningens vand foretages kun af træfældningsgruppen. NS skovfodgen Mads Mikkelsen har  instrueret gruppen om hvilke træsorter der skal blive stående. Derfor skal afknækning af trætoppe ophører, har du/i ønsker om træer der ønskes fældet, kontakt Hans Jørgen Damgård på 22809159.

Tak for et godt fremmøde til foreningens generalforsamling. Josua Adamsen og Claus Olesen udtræder af bestyrelsen, nye bestyrelsesmedlemmer Per K. Pedersen og Martin Skelmose. Referat fra GF, se foreningens hjemmeside. ... Se mere ...Se mindre ...

30/11/18

Tak for et godt fremmøde til foreningens generalforsamling. Josua Adamsen og Claus Olesen udtræder af bestyrelsen, nye bestyrelsesmedlemmer Per K. Pedersen og Martin Skelmose. Referat fra GF, se foreningens hjemmeside.

Tak til vandplejegruppe for det store stykke arbejde der blev udført i 2018. På afslutningsaftenen, blev der nydt hjemmelavede pizza - Tak for slæbet, Eva - De var bare perfekte. Der blev trukket lod om gavekort til Fisk Nu. Anders løb af med gavekortet. Vi samles i efteråret 2019 - Hold øje med planen her på siden og websiden. ... Se mere ...Se mindre ...

10/11/18

Tak til vandplejegruppe for det store stykke arbejde der blev udført i 2018. På afslutningsaftenen, blev der nydt hjemmelavede pizza - Tak for slæbet, Eva - De var bare perfekte. Der blev trukket lod om gavekort til Fisk Nu. Anders løb af med gavekortet. 
Vi samles i efteråret 2019 - Hold øje med planen her på siden og websiden.
Hent mere ..