Nyheder, opdateringer m.m. fra Skjernådalens Lystfiskerforening

Der laves laks i disse dage. Så der hviles ikke på laurbærrene.Lige nu gyder laksene i Skjern Å og på DCV er der juletravlt. Her hjælpes de kommende generationer af laks på vej. ... Se mere ...Se mindre ...

13/12/18

Der laves laks i disse dage. Så der hviles ikke på laurbærrene.

Regulering af skarv 2018 – 2019Skjern Å Sammenslutningen har overtaget forvaltningen af skarvreguleringen ved Skjern Å systemet, efter at Ringkøbing- Skjern kommune har siddet med opgaven de seneste tre år. Kommunerne ved Skjern Å systemet støtter fortsat opgaven, såvel økonomisk som i form af hjælp ved udsendelse af tilladelser til lodsejerne.Alle jægere som har lyst til hjælpe til med reguleringen, kan få en tilladelse ved at henvende sig til SÅS på mail skarv@skjernaasam.dk . Tilladelse til regulering kræver dog, at man har jagtret det sted man ønsker at regulerer.Reguleringen på Naturstyrelsens arealer, foretages indtil videre alene af de jægere, som i forvejen har jagtret.Jægere på Ringkøbing Fjord, kan ligeledes få en reguleringstilladelse ved henvendelse til Skjern Å Sammenslutningen.Retningslinjer for reguleringen er beskrevet i tilladelserne og medfølgende brev fra Skjern Å Sammenslutningen. Alle spørgsmål kan rettes til skarv@skjernaasam.dk ... Se mere ...Se mindre ...

08/12/18

Live Release contributes to increasing spawning success and the health of future runs of wild Atlantic salmon. This video offers anglers the opportunity to w... ... Se mere ...Se mindre ...

03/12/18

Video image

Træfældning på foreningens vand foretages kun af træfældningsgruppen. NS skovfodgen Mads Mikkelsen har instrueret gruppen om hvilke træsorter der skal blive stående. Derfor skal afknækning af trætoppe ophører, har du/i ønsker om træer der ønskes fældet, kontakt Hans Jørgen Damgård på 22809159. ... Se mere ...Se mindre ...

30/11/18

Træfældning på foreningens vand foretages kun af træfældningsgruppen. NS skovfodgen Mads Mikkelsen har  instrueret gruppen om hvilke træsorter der skal blive stående. Derfor skal afknækning af trætoppe ophører, har du/i ønsker om træer der ønskes fældet, kontakt Hans Jørgen Damgård på 22809159.

Tak for et godt fremmøde til foreningens generalforsamling. Josua Adamsen og Claus Olesen udtræder af bestyrelsen, nye bestyrelsesmedlemmer Per K. Pedersen og Martin Skelmose. Referat fra GF, se foreningens hjemmeside. ... Se mere ...Se mindre ...

30/11/18

Tak for et godt fremmøde til foreningens generalforsamling. Josua Adamsen og Claus Olesen udtræder af bestyrelsen, nye bestyrelsesmedlemmer Per K. Pedersen og Martin Skelmose. Referat fra GF, se foreningens hjemmeside.

Tak til vandplejegruppe for det store stykke arbejde der blev udført i 2018. På afslutningsaftenen, blev der nydt hjemmelavede pizza - Tak for slæbet, Eva - De var bare perfekte. Der blev trukket lod om gavekort til Fisk Nu. Anders løb af med gavekortet. Vi samles i efteråret 2019 - Hold øje med planen her på siden og websiden. ... Se mere ...Se mindre ...

10/11/18

Tak til vandplejegruppe for det store stykke arbejde der blev udført i 2018. På afslutningsaftenen, blev der nydt hjemmelavede pizza - Tak for slæbet, Eva - De var bare perfekte. Der blev trukket lod om gavekort til Fisk Nu. Anders løb af med gavekortet. 
Vi samles i efteråret 2019 - Hold øje med planen her på siden og websiden.

AAb 2019 gilt für die Skjern Å, dass nur zwei (2) Lachse maximal am Tag gefangen werden dürfen. Und nicht mehr als 15 Stück Lachs pro Jahr.Die Regeln ersetzen frühere Empfehlungen über die maximale Fangbegrenzungen von 1 Lachs pro Tag und 10 Lachs im Jahr.BGroße Haken verletzen den Fisch mehr als kleinere Haken !Um den Lachs im Rahmen der C & R-Fischerei zu schonen, hat der Skjern-Verband eine neue Regel verabschiedet, die 2019 in Kraft tritt.1. Drillingshaken in höchstens Größe #8 mit 7 Millimeter Schenkellänge. 2. Doppelhaken Größe #10 oder weniger mit einem Schenkellänge von maximal 7 mm, sowie3. Einzelhaken Größe #2 oder weniger mit einer maximalen Schenkellänge von 10 mm. (alle ohne Widerhaken ! )CDie Fischerei in der Skjern Å schließt bei Temperaturen über 18 Grad.DIm nächsten Jahr kostet die Lachslizenz 150 DKR.Das Geld ist für die Wasserversorgung, die Freisetzungen, die Kennzeichnung von Fischen vorgesehen. ... Se mere ...Se mindre ...

09/11/18

På årets repræsentantskabsmøde i Skjern Å Sammenslutningen den 3 november 2018. Blev det vedtaget, at indføre regler for personlig fangst.Reglerne skal skåne vildlaksene under C&R fiskeri.Fra 2019 må der højst fanges og genudsættes to laks pr. dag – og højst 15 laks pr. år.Reglerne afløser tidligere anbefalinger om, maksimalt at fange og genudsætte to laks pr. dag og 10 laks om året.Store kroge skader fiskene mere end mindre kroge. For at skåne laksen under C&R fiskeriet, har Skjern Å Sammenslutningen vedtaget en ny regel, der træder i kraft i 2019. Reglen betyder, at det kun vil være tilladt at fiske med:Trekroge i størrelse 8 eller mindre med et kroggab på maksimalt 7 millimeter.Dobbeltkroge i størrelse 10 eller mindre med et kroggab på maksimalt 7 millimeter.Enkeltkroge i størrelse 2 eller mindre med et kroggab på maksimalt 10 millimeter eller mindre. (INGEN MODHAGER).Fiskeri i Skjern Å lukker ved vandtemperaturer over 18 grader. Laksetegnet vil næste år koste 150 kr. Pengene er øremærket vandløbsrestaurering, udsætninger, mærkning af fisk.Skjern Å Sammenslutningens bestyrelse er blev udvidet, så den nu indeholder otte lystfiskerrepræsentanter og fire lodsejerrepræsentanter. Lystfiskerrepræsentanterne har en stemme hver – lodsejerrepræsentanterne to.Den nyvalgte bestyrelse består af lodsejerne Ole Knudsen, Ib Karstensen, Finn Hansen og Verner Thomsen. Lystfiskerne repræsenteres af Jan Møller Jensen, Søren Larsen, Aage Martinsen, Bo Nielsen, Torben Thinggaard, Per K. Pedersen, Jesper Ottosen, og Svend Erik Øgendahl.Suppleanter: Stefan Meldgaard og Jens Sørensen blev genvalgt.Iøvrigt henvises til SÅS og Laksens Hus ang. regler. ... Se mere ...Se mindre ...

09/11/18

I forbindelse med å-rensedagen deltog 28,5 % af bestyrelsen, mere herom i forbindelse med GF sidste torsdag i november. Glæder os til at se dig/jer. ... Se mere ...Se mindre ...

31/10/18

Å-rensedagen viste, at vi som lystfiskere virkelig tænker på de omgivelser, hvori udøver vores hobby. Med 8 deltagere, har de gået ca. 8 km hver. Det er tankevækkende, at en tilbagevendende begivenhed der udløser et årskort ikke kan tiltrække mere end 2 % af medlemsskaren. Jakob Skov blev den heldige. ... Se mere ...Se mindre ...

29/10/18

Hent mere ..