Foreningens fiskerikontrollører

Fiskerikontrollørerne i Skjernådalens Lystfiskerforening

Fiskeriopsynsmænd:

  • Søren Larsen, Ånumvej 163, 6900 Skjern. Tlf. 9735 3815. E-mail
  • Birger D. Jensen, Parkalle 51, 6880 Tarm. Tlf. 9737 2559. E-mail
  • Bo Nielsen, Håbetsvej 15, 8700 Horsens. tlf.: 2253 8472. E.mail
  • Svend Aage Mortensen, 6880 Tarm. Tlf.: 9737 2819, E-mail
  • Hans Hansen, Korsvej 5 b, 6880 Tarm. Tlf. 9737 6351. E-mail
  • Keld Andersen, 6880 Tarm. Tlf. 9737 2882. E-mail
  • Frank Mogensen, , 6900 Skjern. Tlf.: 9735 3563. E-mail
  • Svend Erik Øgendahl , Borris. Tlf. 20223453. E-mail
  • Eva Plougstrup Pedersen, 6880 Tarm
  • Michael Plougstrup Pedersen, 6880 Tarm

 

Yderligere informationer kan fås hos formand eller næstformand.