Etiske regler for Skjernådalens Lystfiskerforening

Nogle gode råd

Det er vigtigt, at man som lystfisker overholder nogle få skrevne og uskrevne regler for fiskeri og færdsel i den danske natur. Det er med til at bevare de gode fiskebestande, og det sikrer et godt forhold mellem lystfiskere, andre brugere af naturen og dem, der bor i området – også for kommende generationer af lystfiskere.

Fisk kun med tilladelse (Statsfisketegn, laksekontingent samt dag- eller årskort).
Fredning og mindstemål

 • Sæt dig godt ind i reglerne om fredningstider, fredningsbælter og mindstemål.
 • Vær opmærksom på evt. særregler, gældende for foreningsvandene.
 • Vær opmærksom på private eller fredede strækninger, følg skiltningen
 • Respekter reglerne nøje.

Vis hensyn ved færdsel i naturen

 • Træd ikke i afgrøder, men gå på markveje, stier og evt. i markskel.
 • Undgå unødig støj – og husk – det er forbudt at kaste affald, flasker og andet.
 • Efterlad heller ikke fiskeaffald på fiskestedet/åbredden.

Vis hensyn ved parkering

 • Benyt kun de P-pladser som er anvist på kortene eller er anvist ved skiltning.
 • Kørsel i området er kun tilladt på offentlige veje, og på vejene til/fra de anviste P-pladser.

Udøv kun bevægeligt fiskeri i strømmens retning

 • Tag 3 – 4 skridt i strømmens retning, mellem hvert kast.

Start altid fiskeriet opstrøms andre der allerede er i gang med at fiske

 • Og hold god afstand – min. ca. 50mtr.

Tag ikke flere fisk med hjem end du selv kan anvende.

Brug ikke så lette eller dårlige grejer, at du ikke kan lande fisken ordentligt.

Der må kun fiskes med 1 fiskestang pr. person.

Fangstrapporter

Fangstrapporter indrapporteres til Skjernåsammenslutningen inden kl. 24.00 på fangstdagen. Skælprøve og vævsprøve afleveres til Korsholm, Skjern eller Fisknu, Tarm eller Laksens Hus, Skjern Å, Ånumvej, 6900 Skjern.