Foreningen Skjernådalens Lystfiskeforening

Vores forening har fiskeret til ca. 65 km åbred ved bl.a. Skjern Å, Omme Å og Vorgod Å, hvor alle kan blive medlem eller kan købe dag- og ugekort.

Vi har klubhus på Ånumvej 160 i “Skjernådalens Lystfiskercenter”.

Vi er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund og Skjern Å Sammenslutningen.

Læs mere om foreningen, herunder hvem sidder i bestyrelsen, vores etiske regler for fiskeriet i vore fiskevande, hvor du kan købe fiskekort, se indmeldelse kontingent- og fiskekortpriser, se hvem der er fiskerikontrollører, se foreningens vedtægter og beskrivelse, se hvordan du finder frem til klublokalet og læse foreningens referater, hente kort over vores fiskevand m.m.

Hvis der er yderligere informationer eller spørgsmål, kan de fås hos foreningens formand eller næstformand.