Ændring af af skjernådalens fiskevand i 2019.

Grundet stigning i fiskeleje og ændrede vilkår for fiskeriet, har bestyrelsen af økonomiske hensyn set sig nødsaget til at opsige vores medfiskeret hos 1926 på kortere strækninger af Skjern Å ved Albæk. Det drejer sig om i alt ca. 700 m beliggende opstrøms Albæk Bro , og ca. 1200 m beliggende nedstrøms Albæk Bro. Vi vil fortsat kunne fiske på de samme åstrækninger i Skjern Å, men på ovenfor nævnte strækninger vil vi altså kun kunne fiske fra én af bredderne. Ved Omme Å har vi opsagt ca. 2 km bred nedstrøms Sønderskov bro.

Der produceres snarligst opdateret kort over fiskevandet, som vil blive lagt op på hjemmesiden.

Med venlig hilsen bestyrelsen