Vorgod å

Fiskeri tilladt 16. april – 15. oktober.

I Vorgod å har medlemmerne medfiskeret på en strækning af ca. 15 km.

En helt anderledes og utrolig flot natur omgiver åen, end det vi kender fra den “nye Skjern å.

Stykket begynder i nord ved Troldhede og går i syd til Jernbanebroen øst for Borris, hvor Borris Fiskeriforenings fiskeret begynder.

På strækningen kan bl.a. fanges laks, havørreder, stallinger, bæk- og regnbueørreder.

Hvert år kaster stykket mange laks og en del havørreder af sig i forbindelse med el-fiskeriet i november/december.

Fluegrej:

1-håndsstænger:
8 – 10 fod, #6 – 8.

2-håndsstænger:
12 – 13 fod,#8 – 9.

Vorgod Å

Vorgod Å – 15 km ved Troldhede.

Vestsiden: Fra jernbanebroen og ca. 7 km opstrøms til Ejsdal.
Østsiden: Fra jernbanebroen og ca. 8 km opstrøms.

Samfiskeret: ISF, HSF, LOS, SÅL , ØKF og LF26.
Medfiskeret VSF.

Hos lodsejerforeningen Borris – Nr. Vium Lodsejerforening.

Lodsejerforeningen har ret til salg af dag-, uge- og sæsonkort.

Fredningstid: 16.oktober – 15.april, begge dage inkl.

Der må ikke parkeres ved Gåsdalbro. Brug i stedet P-pladsen 100mtr mod Vest.

Kort nederste del..

Kort øverste del..