Sønder Parallelkanal (Skjern å kortet)

Der er gratis fiskeri på nordsiden af Sønder Parallelkanal, nedstrøms Skænken Sø-broen, hvis man er til geddefiskeri.

Der gælder de samme fiskeregler som i Skjern Å, laksen er fredet og skal genudsættes.

Ørred er fredet jf. landsdækkende fredning, og gedderne er fredet i april.

Fluegrej:

Se artiklerne om geddefluefiskeri og geddefluer.

Udover grejanbefalingerne i denne artikel, kan man overveje at anvende op til 12 fods 2-håndsstang. Ikke på grund af kastelængder, men fordi man med en sådan, bedre kan række ud over siv og tagrør langs bredderne.