Omme Å

  • Fiskeri tilladt 16. april – 15. oktober.
  • Fiskeretten på lange strækninger fra  Sønderskov Dambrug til udløbet i Skjern Å.
  • Medlemsvand og dagkortvand.
  • Åen er lagt tilbage i de gamle slyngninger og der er kommet mere strøm i åen, så lakse- og havørredfiskeriet er bedre og mere spændende. På de nedre stræk er åen langsommere, og der kan også stå gedder og aborrer.
  • Det er vigtigt, at man er opmærksom på skiltene ved åen og respekterer disse, da der er flere private stykker.

Fluegrej:

1-håndsstænger:
9 – 10 fod, #6 – 8.

2-håndsstænger:
12 – 13 fod,#8 – 9.