Omme å

 • Fiskeri tilladt 16. april – 15. oktober.
 • Fiskeretten fra Rahbæk krat ved Sønderskov Dambrug til udløbet i Skjern å.
 • Medlemsvand og delvist dagkortvand. Dagkortfiskeri i Omme å er kun tilladt på strækningen mellem Gundesbøl å og Skjern å.
 • Dette stykke af Omme å er uden tvivl det bedste havørredvand i åen. Her er åen ligeledes lagt tilbage i de gamle slyngninger, med en masse sving til følge. Der er også kommet mere strøm i åen, så havørredfiskeriet og sikkert også stallingfiskeriet bliver bedre og mere spændende.
 • Det er vigtigt, at man er opmærksom på skiltene ved åen og respekterer disse, da der er flere private stykker.
 • Både Skjern å og Omme å huser en fin bestand af Stallinger.
 • Der MÅ IKKE MERE parkeres i Rabæk Krat!!! – Dette SKAL overholdes!!

Omme å er på den øverste strækning ikke berørt af gravearbejdet. Den har sit naturlige forløb med sving og dybe huller. Der findes både hurtigt strømmende vand og mere stille partier. Vandløbsbredden er her 5 – 6 mtr. med høje brinker. Ingen træbevoksning. Forbeholdt medlemmer.

Nedstrøms Gundesbøl å’s udløb i Omme å er dagkortfiskeri også tilladt. Åen er her omlagt i forbindelse med Skjern å Naturprojekt. Markerne/engene er indhegnede med hegnstråd i lighed med græsningsarealerne langs Skjern å, hvor hegnstråden kan drille i bagkastet af overhåndskast. Også her kan brug af underhåndskasteteknikken anbefales.

Fluegrej:

1-håndsstænger:
9 – 10 fod, #6 – 8.

2-håndsstænger:
12 – 13 fod,#8 – 9.

Kort over Omme å

Omme å

 • Fiskeretten fra Rahbæk krat ved Sønderskov Dambrug til udløbet i Skjern å.
 • Dette stykke af Omme å er uden tvivl det bedste havørredvand i åen. Her er åen ligeledes lagt tilbage i de gamle slyngninger. Der er også kommet mere strøm i åen, så havørredfiskeriet og sikkert også stallingfiskeriet bliver bedre og mere spændende.
 • Det er vigtigt, at man er opmærksom på skiltene ved åen og respekterer disse, da der er flere private stykker.
 • Dagkortfiskeri i Omme å er kun tilladt på strækningen mellem Gundesbøl å og Skjern å.
 • Både Skjern å og Omme å huser en fin bestand af Stallinger.

Der MÅ IKKE MERE parkeres i Rabæk Krat!!!
Dette SKAL overholdes!!

XXX = FISKERI FORBUDT!!

Hent pdf-kort af Omme å…