Kort over Skjernådalens Lystfiskerforenings fiskevand for fiskekortholdere

Medlemmer har også fiskeret i Vorgod Å.

Bemærk!
Respekter skiltningen langs åen. Der kan være korte strækninger med fiskeri forbudt, som ikke er markeret på kortet.

Skjern Å Vest

Skjern Å Vest

Skjern Å Øst – Omme Å og Gundesbøl Å

Skjern Å Øst - Omme Å og Gundesbøl Å

Hent kortet her som pdf-fil…

Fangstrapport SKAL INDRAPPORTERES for laks og havørred, også genudsatte fisk,på www.skjernaasam.dk.

Regler for fiskeriet

Udvis hensynsfuld færden ved fiskevandene.

  • Færdsel til og fra fiskevandene skal ske via veje og stier hvor det er muligt.
  • Parker kun på afmarkede p-pladser.
  • Tag dit affald med dig.

Fiskeri er kun tilladt

  • med én fiskestang pr. medlems- eller fiskekort.
  • fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang.

Vore fiskeriopsynsmænd er autoriserede til at kontrollere fangster, fiskekort og fiskegrej.

Overtrædelse af ovenstående påbud kan medføre udelukkelse fra al fiskeri i Skjern Å.