Gundesbøl Å

Fiskeri tilladt 16. april – 15. oktober.

Fiskevandet er med på Skjern Å Øst kortet.

Dette vandløb er ret lille, og huser en bestand af bækørreder. I åen er observeret både havørreder og laks.

Dagkortfiskeri mellem Vejlevej og Omme å.

Fluegrej:

1-håndsstænger:
8 – 10 fod, #6 – 8.