The weather

Buy a fishing license here at Skjernådalens Lystfiskerforening

News

13/12/18

Der laves laks i disse dage. Så der hviles ikke på laurbærrene.Lige nu gyder laksene i Skjern Å og på DCV er der juletravlt. Her hjælpes de kommende generationer af laks på vej. ... More ...See less ...

Der laves laks i disse dage. Så der hviles ikke på laurbærrene.

08/12/18

Regulering af skarv 2018 – 2019Skjern Å Sammenslutningen har overtaget forvaltningen af skarvreguleringen ved Skjern Å systemet, efter at Ringkøbing- Skjern kommune har siddet med opgaven de seneste tre år. Kommunerne ved Skjern Å systemet støtter fortsat opgaven, såvel økonomisk som i form af hjælp ved udsendelse af tilladelser til lodsejerne.Alle jægere som har lyst til hjælpe til med reguleringen, kan få en tilladelse ved at henvende sig til SÅS på mail skarv@skjernaasam.dk . Tilladelse til regulering kræver dog, at man har jagtret det sted man ønsker at regulerer.Reguleringen på Naturstyrelsens arealer, foretages indtil videre alene af de jægere, som i forvejen har jagtret.Jægere på Ringkøbing Fjord, kan ligeledes få en reguleringstilladelse ved henvendelse til Skjern Å Sammenslutningen.Retningslinjer for reguleringen er beskrevet i tilladelserne og medfølgende brev fra Skjern Å Sammenslutningen. Alle spørgsmål kan rettes til skarv@skjernaasam.dk ... More ...See less ...

About Skjernådalens Lystfiskerforening

The association has a lot of fishing water in Skjern Å, from the middle of Gjalbæk Bridge and Albæk Bridge, and almost to the outlet of Ringkøbing Fjord. In 2002, we had fishery at approx. half of the traveled piece of Skjern Å, from Gjalbæk Bridge to Albæk Bridge.

A stretch that undoubtedly will be very exciting, especially as there are many turns there, and not least here, there are laid gravel pebbles and stones that will provide pitches for both salmon and trout.

Info

From the board

Do you have questions or something else? Feel free to contact us!