The weather

Buy a fishing license here at Skjernådalens Lystfiskerforening

News

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

08/08/19

Vandplejegruppen under Skjernådalens Lystfiskerforening har fået bevilget 20.000,00 kr. af grusplujen, der uddeles af DTU Aqua, til at indkøbe gydegrus til vort projekt i Kærbæk. Ca. 5 Lastbil fulde. ... More ...See less ...

06/08/19

Stefan Meldgaard MadsenTjørnevej 116880 TarmGodkendelse af vandløbsforbedrende projekt i KærbækSagens anledningVed brev af 1. juli 2019 blev sag om udlægning af gydegrus i det offentlige vandløb – Kærbæk –henholdsvis godkendt i henhold til Lom om Naturbeskyttelse og fremmet i henhold til Vandløbsloven.Vandløbets beliggenhedDen ansøgte udlægning af grydegrus er beliggende på den nederste strækning af Kærbæk, mellemBorriskrogvej og udløbet i Skjern Å, jf. oversigtskort 1.Hidtidig fremlæggelse af sagenSagen har været annonceret i uge 28, år 2019 og været fremlagt i 4 uger med mulighed for at kommemed eventuelle indsigelser eller bemærkninger.Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger inden for fremlæggelsesperioden.Godkendelse i henhold til VandløbslovenUdlægningen af gydegrus godkendes herved i henhold til Vandløbslovens bestemmelser på vilkår:Tekniske bestemmelser:•De regulativmæssige dimensioner af vandløbets tværprofiler skal overholdes i henhold til detudarbejdede regulativ for vandløbet.•Vandløbets bund skal afgraves og erstattes med grus og sten, således at der ikke sker enpermanent hævning af bundkoten, ud over hvad regulativet tillader.•Vandstanden i vandløbet må ikke påvirkes mere end inden for et interval på +/- 5 cm.Dagens høst i mailboksen, her i forkortet udgave. ... More ...See less ...

About Skjernådalens Lystfiskerforening

The association has a lot of fishing water in Skjern Å, from the middle of Gjalbæk Bridge and Albæk Bridge, and almost to the outlet of Ringkøbing Fjord. In 2002, we had fishery at approx. half of the traveled piece of Skjern Å, from Gjalbæk Bridge to Albæk Bridge.

A stretch that undoubtedly will be very exciting, especially as there are many turns there, and not least here, there are laid gravel pebbles and stones that will provide pitches for both salmon and trout.

Info

From the board

Do you have questions or something else? Feel free to contact us!