Wetter

Mitglied werden, inkl. Danmarks Sportsfiskerforbund Mitgliedschaft

Kaufen Sie hier einen Angelschein bei Skjernådalens Lystfiskerforening

Nachrichten

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

08/08/19

Vandplejegruppen under Skjernådalens Lystfiskerforening har fået bevilget 20.000,00 kr. af grusplujen, der uddeles af DTU Aqua, til at indkøbe gydegrus til vort projekt i Kærbæk. Ca. 5 Lastbil fulde. ... Siehe mehr ...Weniger anzeigen ...

06/08/19

Stefan Meldgaard MadsenTjørnevej 116880 TarmGodkendelse af vandløbsforbedrende projekt i KærbækSagens anledningVed brev af 1. juli 2019 blev sag om udlægning af gydegrus i det offentlige vandløb – Kærbæk –henholdsvis godkendt i henhold til Lom om Naturbeskyttelse og fremmet i henhold til Vandløbsloven.Vandløbets beliggenhedDen ansøgte udlægning af grydegrus er beliggende på den nederste strækning af Kærbæk, mellemBorriskrogvej og udløbet i Skjern Å, jf. oversigtskort 1.Hidtidig fremlæggelse af sagenSagen har været annonceret i uge 28, år 2019 og været fremlagt i 4 uger med mulighed for at kommemed eventuelle indsigelser eller bemærkninger.Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger inden for fremlæggelsesperioden.Godkendelse i henhold til VandløbslovenUdlægningen af gydegrus godkendes herved i henhold til Vandløbslovens bestemmelser på vilkår:Tekniske bestemmelser:•De regulativmæssige dimensioner af vandløbets tværprofiler skal overholdes i henhold til detudarbejdede regulativ for vandløbet.•Vandløbets bund skal afgraves og erstattes med grus og sten, således at der ikke sker enpermanent hævning af bundkoten, ud over hvad regulativet tillader.•Vandstanden i vandløbet må ikke påvirkes mere end inden for et interval på +/- 5 cm.Dagens høst i mailboksen, her i forkortet udgave. ... Siehe mehr ...Weniger anzeigen ...

Über Skjernådalens Lystfiskerforening

Foreningen råder over en del fiskevand i Skjernåen, fra midt mellem Gjalbæk Bro og Albæk Bro, og næsten til udløbet i Ringkøbing Fjord. Vi har i 2002 fået fiskeretten på ca. halvdelen af det tilbagelagte stykke af Skjern å, fra Gjalbæk bro til Albæk Bro.

En strækning der uden tvivl bliver meget spændende, idet det specielt er her de mange sving er og ikke mindst her, der er udlagt gydegrus og sten, der vil give standpladser for både laks og ørred.

Info

Von der Tafel

Hast du Fragen oder etwas anderes? Kontaktieren Sie uns!