Vigtig info

Vejret

Bliv medlem, inkl. Danmarks Sportsfiskerforbund

Køb fiskekort her til Skjernådalens Lystfiskerforening

Bliv medlem, inkl. Danmarks Sportsfiskerforbund

Køb fiskekort her til Skjernådalens Lystfiskerforening

Nyheder

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
24/01/23

Opgang af laks i Skjern Å 2022

TIRSDAG 24 JAN 23|I Skjern Å-systemet er opgangen i 2022 estimeret til 7.553 laks.Opgangen af laks i Skjern Å-systemet er i 2022 estimeret til 7.553 stk. Dette er en stigning i forhold til undersøgelsen i 2019, hvor opgangen blev estimeret til 5.897 laks. Af de laks, der vandrer ind for at gyde i Skjern Å-systemet, stammer 38 % fra udsætninger.Der er igennem de seneste årtier årligt udsat mere end hundredetusind ½- og 1-års laks i Skjern Å-systemet. DTU Aquas seneste undersøgelse viser således, at en stigende andel af lakseopgangen stammer fra naturlig gydning. I 2022 bestod 62% af lakseopgangen således af vilde laks.Hvis laksebestanden i Skjern Å-systemet skal klare sig uden udsætninger i fremtiden, er der et særligt stort behov for at genskabe faunapassage ved spærringer, som i dag hindrer, at laksen har fri adgang til flere egnede gyde- og opvækstområder. I Skjern Å-systemet er der stadig særligt problematiske spærringer i Omme Å ved Juellingsholm, i Skjern Å’s hovedløb ved MES Sø og i Rind Å ved Skjern Å-forvirringen. Ligeledes bør genskabelse af yderligere egnede gyde- og opvækstområder i å-systemet have høj prioritet.Undersøgelsens udførelse og resultaterDTU Aqua elfiskede i Skjern Å fra Rind Å’s udløb og nedstrøms samt i Omme Å og Vorgod Å i perioden 31/10-4/11 2022. Der blev fanget i alt fanget 441 laks, som alle blev mærket med PIT-mærker. Der blev elfisket igen i perioden 4.-13. december, 2022 i Skjern Å fra Rind Å’s udløb og nedstrøms, i Vorgod Å, Rind Å, Holtum Å og Omme Å.Ved undersøgelsen blev der i alt fanget 730 laks, hvoraf de 44 var PIT-mærkede. Laksene var mellem 51 og 116 cm lange med en gennemsnitslængde på 76 cm. Af de fangede laks var 41 % hanner og 59 % hunner.Laksene var generelt i god form, og der var relativt få med svamp og skader, selv i december, i forhold til tidligere år. Dog var der 64 af laksene, der havde såkaldte ”bidskader”, der dækker bid fra sæl, odder, skarv, etc. I alt 29 laks havde mærker efter at have været kroget af lystfiskere.På baggrund af tallene fra undersøgelsen i 2022 har DTU Aqua estimeret gydebestanden af laks i Skjern Å-systemet til 7.180 laks. Dertil skal lægges de 373 hjemtagne laks fra fiskesæsonen 2022, hvormed den estimerede totalopgang i Skjern Å-systemet er på 7.553 laks.Opgangen i 2022 havde ca. 43 % grilse (under 75 cm). Grilse er laks, der kun har opholdt sig én vinter i havet.I 2022 indgik der i alt 1.171 laks i undersøgelsen, hvilket er det højeste antal opgangslaks, der hidtil har indgået i bestandsundersøgelser i Skjern Å-systemet. I tabellen ses andelene af vilde og udsatte laks ved de seneste undersøgelser. Fordelingen mellem vilde og udsatte laks bygger på data fra de laks, der er registreret i de enkelte undersøgelsesår.LaksGydebestand HjemtagetOpgangVilde laks20227.180 (5.210-9.149)3737.553 (5.583-9.522)62 %20195580 (3534-7625)3175.897 (3.851-7.942)51 %201841547 %20175.207 (3.234-7.180)3145.521 (3.548-7.494)57 %20163.128 (2.711-3.545)3063.434 (3.017-3.851)53 %20132.223 (1.494-3.560)2542.477 (1.748-3.814)20113.826 (2.381-5.271)3324.176 (2.381-5.271)20082.598 (2.232-2.964)5013.099 (2.733-3.465)Tallene i parenteser viser det interval, som det ”rigtige” tal med 95 % sandsynlighed ligger indenfor.Først fra og med efteråret 2010 blev alle udsatte laks i Skjern Å-systemet fedtfinneklippet, så det fremadrettet blev muligt at skelne mellem vilde og udsatte laks.En række presfaktorer påvirker bestandene negativt i Skjern Å-systemet.Der er også presfaktorer, som har en dokumenteret dødelighed på laksesmolt fra Skjern Å-systemet. Undersøgelser har dokumenteret, at skarv æder en del af laksesmoltene og ungfiskene, og at denne faktor er en årsag til høj dødelighed hos unglaks.Hvis den vilde laksebestand i Skjern Å-systemet skal kunne klare sig på længere sigt, er bestanden derfor helt afhængig af en tilstrækkelig stor naturlig reproduktion. Laksens adgang til gyde- og opvækstområder i hele vandsystemet er afgørende vigtig.Mere information om laks i danske vandløbAf Niels Jepsen og Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. ... Se mereSee Less

20/01/23

Så er det ved at være tid igen.

Skjernådalens Lystfiskerforening afholder generalforsamling torsdag den 23. februar 2023.Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest onsdag den 1. februar 2023. Forslag kan sendes til formand@skj-lf.dk.Vi sender dagsorden ud senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.Pbv.Stefan Meldgaard ... Se mereSee Less

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Opgang af laks i Skjern Å 2022

TIRSDAG 24 JAN 23|I Skjern Å-systemet er opgangen i 2022 estimeret til 7.553 laks.Opgangen af laks i Skjern Å-systemet er i 2022 estimeret til 7.553 stk. Dette er en stigning i forhold til undersøgelsen i 2019, hvor opgangen blev estimeret til 5.897 laks. Af de laks, der vandrer ind for at gyde i Skjern Å-systemet, stammer 38 % fra udsætninger.Der er igennem de seneste årtier årligt udsat mere end hundredetusind ½- og 1-års laks i Skjern Å-systemet. DTU Aquas seneste undersøgelse viser således, at en stigende andel af lakseopgangen stammer fra naturlig gydning. I 2022 bestod 62% af lakseopgangen således af vilde laks.Hvis laksebestanden i Skjern Å-systemet skal klare sig uden udsætninger i fremtiden, er der et særligt stort behov for at genskabe faunapassage ved spærringer, som i dag hindrer, at laksen har fri adgang til flere egnede gyde- og opvækstområder. I Skjern Å-systemet er der stadig særligt problematiske spærringer i Omme Å ved Juellingsholm, i Skjern Å’s hovedløb ved MES Sø og i Rind Å ved Skjern Å-forvirringen. Ligeledes bør genskabelse af yderligere egnede gyde- og opvækstområder i å-systemet have høj prioritet.Undersøgelsens udførelse og resultaterDTU Aqua elfiskede i Skjern Å fra Rind Å’s udløb og nedstrøms samt i Omme Å og Vorgod Å i perioden 31/10-4/11 2022. Der blev fanget i alt fanget 441 laks, som alle blev mærket med PIT-mærker. Der blev elfisket igen i perioden 4.-13. december, 2022 i Skjern Å fra Rind Å’s udløb og nedstrøms, i Vorgod Å, Rind Å, Holtum Å og Omme Å.Ved undersøgelsen blev der i alt fanget 730 laks, hvoraf de 44 var PIT-mærkede. Laksene var mellem 51 og 116 cm lange med en gennemsnitslængde på 76 cm. Af de fangede laks var 41 % hanner og 59 % hunner.Laksene var generelt i god form, og der var relativt få med svamp og skader, selv i december, i forhold til tidligere år. Dog var der 64 af laksene, der havde såkaldte ”bidskader”, der dækker bid fra sæl, odder, skarv, etc. I alt 29 laks havde mærker efter at have været kroget af lystfiskere.På baggrund af tallene fra undersøgelsen i 2022 har DTU Aqua estimeret gydebestanden af laks i Skjern Å-systemet til 7.180 laks. Dertil skal lægges de 373 hjemtagne laks fra fiskesæsonen 2022, hvormed den estimerede totalopgang i Skjern Å-systemet er på 7.553 laks.Opgangen i 2022 havde ca. 43 % grilse (under 75 cm). Grilse er laks, der kun har opholdt sig én vinter i havet.I 2022 indgik der i alt 1.171 laks i undersøgelsen, hvilket er det højeste antal opgangslaks, der hidtil har indgået i bestandsundersøgelser i Skjern Å-systemet. I tabellen ses andelene af vilde og udsatte laks ved de seneste undersøgelser. Fordelingen mellem vilde og udsatte laks bygger på data fra de laks, der er registreret i de enkelte undersøgelsesår.LaksGydebestand HjemtagetOpgangVilde laks20227.180 (5.210-9.149)3737.553 (5.583-9.522)62 %20195580 (3534-7625)3175.897 (3.851-7.942)51 %201841547 %20175.207 (3.234-7.180)3145.521 (3.548-7.494)57 %20163.128 (2.711-3.545)3063.434 (3.017-3.851)53 %20132.223 (1.494-3.560)2542.477 (1.748-3.814)20113.826 (2.381-5.271)3324.176 (2.381-5.271)20082.598 (2.232-2.964)5013.099 (2.733-3.465)Tallene i parenteser viser det interval, som det ”rigtige” tal med 95 % sandsynlighed ligger indenfor.Først fra og med efteråret 2010 blev alle udsatte laks i Skjern Å-systemet fedtfinneklippet, så det fremadrettet blev muligt at skelne mellem vilde og udsatte laks.En række presfaktorer påvirker bestandene negativt i Skjern Å-systemet.Der er også presfaktorer, som har en dokumenteret dødelighed på laksesmolt fra Skjern Å-systemet. Undersøgelser har dokumenteret, at skarv æder en del af laksesmoltene og ungfiskene, og at denne faktor er en årsag til høj dødelighed hos unglaks.Hvis den vilde laksebestand i Skjern Å-systemet skal kunne klare sig på længere sigt, er bestanden derfor helt afhængig af en tilstrækkelig stor naturlig reproduktion. Laksens adgang til gyde- og opvækstområder i hele vandsystemet er afgørende vigtig.Mere information om laks i danske vandløbAf Niels Jepsen og Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. ... Se mereSee Less

24. januar 2023

Så er det ved at være tid igen.

Skjernådalens Lystfiskerforening afholder generalforsamling torsdag den 23. februar 2023.Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest onsdag den 1. februar 2023. Forslag kan sendes til formand@skj-lf.dk.Vi sender dagsorden ud senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.Pbv.Stefan Meldgaard ... Se mereSee Less

20. januar 2023

Om Skjernådalens Lystfiskerforening

Foreningen råder over en del fiskevand i Skjernåen, fra midt mellem Gjalbæk Bro og Albæk Bro, og næsten til udløbet i Ringkøbing Fjord. Vi har i 2002 fået fiskeretten på ca. halvdelen af det tilbagelagte stykke af Skjern å, fra Gjalbæk bro til Albæk Bro.

En strækning der uden tvivl bliver meget spændende, idet det specielt er her de mange sving er og ikke mindst her, der er udlagt gydegrus og sten, der vil give standpladser for både laks og ørred.

Info

Fra bestyrelsen

Har du spørgsmål eller andet? Kontakt os!