Vigtig info

Vejret

Bliv medlem, inkl. Danmarks Sportsfiskerforbund

Køb fiskekort her til Skjernådalens Lystfiskerforening

Nyheder

13/12/18

Der laves laks i disse dage. Så der hviles ikke på laurbærrene.Lige nu gyder laksene i Skjern Å og på DCV er der juletravlt. Her hjælpes de kommende generationer af laks på vej. ... Se mere ...Se mindre ...

Der laves laks i disse dage. Så der hviles ikke på laurbærrene.

08/12/18

Regulering af skarv 2018 – 2019Skjern Å Sammenslutningen har overtaget forvaltningen af skarvreguleringen ved Skjern Å systemet, efter at Ringkøbing- Skjern kommune har siddet med opgaven de seneste tre år. Kommunerne ved Skjern Å systemet støtter fortsat opgaven, såvel økonomisk som i form af hjælp ved udsendelse af tilladelser til lodsejerne.Alle jægere som har lyst til hjælpe til med reguleringen, kan få en tilladelse ved at henvende sig til SÅS på mail skarv@skjernaasam.dk . Tilladelse til regulering kræver dog, at man har jagtret det sted man ønsker at regulerer.Reguleringen på Naturstyrelsens arealer, foretages indtil videre alene af de jægere, som i forvejen har jagtret.Jægere på Ringkøbing Fjord, kan ligeledes få en reguleringstilladelse ved henvendelse til Skjern Å Sammenslutningen.Retningslinjer for reguleringen er beskrevet i tilladelserne og medfølgende brev fra Skjern Å Sammenslutningen. Alle spørgsmål kan rettes til skarv@skjernaasam.dk ... Se mere ...Se mindre ...

Om Skjernådalens Lystfiskerforening

Foreningen råder over en del fiskevand i Skjernåen, fra midt mellem Gjalbæk Bro og Albæk Bro, og næsten til udløbet i Ringkøbing Fjord. Vi har i 2002 fået fiskeretten på ca. halvdelen af det tilbagelagte stykke af Skjern å, fra Gjalbæk bro til Albæk Bro.

En strækning der uden tvivl bliver meget spændende, idet det specielt er her de mange sving er og ikke mindst her, der er udlagt gydegrus og sten, der vil give standpladser for både laks og ørred.

Info

Fra bestyrelsen

Har du spørgsmål eller andet? Kontakt os!